Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu Khoa học cấp Trường

Tên đề tài Tác giả Năm
Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 2004-2014 và đề xuất các chính sách cho phù hợp Nguyễn Văn Sơn Năm 2016
Nghiên cứu tính toán xác suất truyền tín hiệu hàng hải trong kênh thông tin của hệ thống tự động nhận dạng tàu thủy ais đối với độ chính xác an toàn hàng hải Phạm Kỳ Quang Năm 2016
Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh Đặng Công Xưởng Năm 2016
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số thông số đầu vào đến quá trình tách dầu trong thiết bị lọc ly tâm. Nguyễn Hồng Phúc Năm 2016
Nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel – nước để giảm nồng độ NOx trong khí xả động cơ diesel Trần Hồng Hà Năm 2016
Tính toán động lực học cần trục container gắn trên nền đàn hồi xem container là vật rắn chuyển động song phẳng Phạm Văn Triệu Năm 2016
Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển Trần Long Giang Năm 2016
Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển Đỗ Đức Lưu Năm 2016
Đánh giá hiệu suất phân ly của thiết bị phân ly dầu – nước bằng phương pháp điện từ trường Trần Hữu Long Năm 2016
Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích hóa học trong lĩnh vực hóa môi trường và áp dụng tính toán đối với phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử xác định hàm lượng Đồng trong mẫu nước Đinh Thị Thúy Hằng Năm 2016

Pages