Skip to content Skip to navigation

Tạp chí khoa học hàng hải

Tên bài báo Trang Tác giả Tạp chí
THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC VÀ MỨC ĐỘ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÒA TRỘN HHO VỚI NHIÊN LIỆU CẤP CHO ĐỘNG CƠ 4 PHẠM XUÂN DƯƠNG, Nguyễn Huy Hào SỐ 49 (01/2017)
E-navigation là gì? 69 Tiếu Văn Kinh Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Phương pháp tìm nghiệm bài toán cân bằng đồng thời là điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert 64 Nguyễn Đình Dương Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 1989 - 2015 59 Vương Toàn Thu Thủy Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Ứng dụng internet of things xây dựng ngôi nhà thông minh - Application of internet of things to smarthome 54 Nguyễn Văn Thắng, Phạm Trung Minh, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Trọng Đức Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Một số kiến nghị góp phần hạn chế những tranh chấp giữa thuyền viên với các công ty xuất khẩu thuyền viên- Recommendations to limit disputes between seafarers and crew manning enterprises 50 Đào Quang Dân Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Tính toán dây neo ụ nổi có khối treo đơn lẻ- Analysis of mooring line equipped with gravity cell 46 Nguyễn Thanh Sơn Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Nghiên cứu va chạm giữa tàu và cầu phao vượt biển phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải - A study of vessel-floating bridge collision for maritime safety 42 Lê Quốc Tiến, Trần Đức Phú, Trần Khánh Toàn Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Bôi trơn xi lanh ở động cơ Diesel 2 kỳ - Cylinder lubrication of 2-stroke Diesel Engines 37 Hoàng Văn Mười Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Thiết kế và phân tích mô hình điều khiển máy bay trực thăng hai bậc tự do dựa trên phương pháp bền vững H∞ - Design and analysis of two degrees of freedom helicopter model based on robust H∞ control synthesis method 32 Nguyễn Trường Phi, Đặng Xuân Kiên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016

Pages