Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu tạp chí

 
Giới thiệu
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Tên tạp chí (Tiếng Việt): Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải".
 • Tên tạp chí (Tiếng Anh): JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • ISSN: 1859-316X
 • Năm xuất bản: 2004.
 • Tổng số cán bộ tham gia thực hiện:
  • - Ban biên tập: 21 người.
  • - Ban chế bản, in ấn, phát hành: 2 - 5 người. (Phòng Khoa học - Công nghệ và Nhà xuất bản Hàng hải.)
 • Người chịu trách nhiệm xuất bản: PGS,TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng.
 • Nội dung, mục đích thông tin:
        - Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác nghiên cứu, khai thác kinh tế biển và bảo vệ môi trường góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
        - Phục vụ công tác nghiên cứu, công bố và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành do trường đào tạo: Kinh tế biển, Đóng tàu thủy, Công trình thủy, Bảo đảm an toàn hàng hải, Điều khiển tàu biển, Khai thác và vận hành máy tàu thủy, Điện - điện tử tàu biển và Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực trên.
Các nội dung lĩnh vực chuyên môn được công bố trên Tạp chí:
- Lĩnh vực Khoa học hàng hải;
- Lĩnh vực Cơ khí - Động lực;
- Lĩnh vực Đóng tàu - Công trình nổi;
- Lĩnh vực Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin;
- Lĩnh vực Xây dựng công trình thủy - Cảng biển;
- Lĩnh vực Đảm bảo an toàn hàng hải;
- Lĩnh vực Bảo vệ môi trường biển;
- Lĩnh vực Kinh tế hàng hải;
- Lĩnh vực Logistic và chuỗi cung ứng;
- Lĩnh vực Luật hàng hải.
 • Lệ phí bài đăng áp dụng đối với Tác giả không phải là Cán bộ, Giảng viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 • Căn cứ vào khoản 29.5. Quy định về mức chi cho công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải thuộc Điều 29 của Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành theo Quyết định số: 1756/QĐ-ĐHHHVN ngày 29/9/2017, mức lệ phí đối với bài báo của Tác giả ngoài Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được quy định là 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn./.).
 • Thể thức xuất bản:
 • Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
 • Kỳ hạn xuất bản: 03 tháng/kỳ.
 • Khuôn khổ: 21x29cm.
 • Số trang: 100 trang.
 • Số lượng: 300 bản/kỳ.
 • Phạm vi phát hành: Trên toàn quốc.
 • Đối tượng phục vụ: Cán bộ quản lý, các cán bộ khoa học, các đơn vị nghiên cứu, đơn vị sản xuất có liên quan trong lĩnh vực kinh tế biển và các trường đại học kỹ thuật trên cả nước.
 • Trụ sở tòa soạn: Phòng 206 B, Tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.