Skip to content Skip to navigation

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM LẦN THỨ 4 (CLSCM-2024)

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM LẦN THỨ 4 (CLSCM-2024)

Website: http://khcn.vimaru.edu.vn

Email: clscm2024@vimaru.edu.vn

Hội thảo quốc gia về logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CLSCM) là hoạt động thường niên được sáng lập bởi Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) và Trường Đại học Ngoại thương vào năm 2021. Mục tiêu của hội thảo là tạo không gian kết nối sự tham gia và chia sẻ của các bên liên quan về tri thức hiện đại, kinh nghiệm phong phú và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Hội thảo được tổ chức theo hình thức luân phiên tại các trường hội viên của VALOMA trên phạm vi cả nước.  Năm 2024, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cùng với Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh) phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 4 (CLSCM-2024) với chủ đề “Phát triển kinh tế và thu hút đầu tư với chuỗi cung ứng thông minh, bền vững”. Thông tin chi tiết của Hội thảo như sau:

1. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO: 
 • Tạo diễn đàn tư vấn/phản biện và hoạch định chính sách về phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng thông minh, bền vững;
 • Cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thông minh, bền vững làm động lực cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư;
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
 • Tạo cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định và thực thi chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến phát triển và thu hút đầu tư vào chuỗi cung ứng thông minh và bền vững.
2. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO : 
 • Phát triển các phương thức vận tải an toàn, thân thiện môi trường;
 • Chuyển đổi số và tích công nghệ trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
 • Chuỗi cung ứng bền vững và thông minh với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp;
 • Đẩy mạnh kết nối và phát triển bền vững để tăng cường thu hút đầu tư trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng;
 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về logistics để tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư;
 • Phát triển nguồn nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng thích ứng bối cảnh mới của nền kinh tế quốc tế;
 • Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam;
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ logistics đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế;
 • Các chủ đề khác liên quan đến hội thảo.
3. CƠ HỘI CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN CÁC TẠP CHÍ CÓ UY TÍN : 

Các bài viết tham gia CLSCM-2024 phải được trình bày trước hội thảo. Sau khi bình duyệt, các bài viết này sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo có ISBN và Số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải (Journal of Marine Science an Technology, ISSN: 1859-316X, thuộc danh mục Tạp chí khoa học uy tín được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm).

4. ĐƠN VỊ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO: 
 • Đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 • Đơn vị đồng tổ chức Hội thảo: Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh).
 • Thời gian tổ chức: Ngày 08 tháng 11 năm 2024 (Thứ Sáu).
 • Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Số 484 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận  Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
 • Hình thức tổ chức: Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến (chỉ đối với các báo cáo viên khu vực Miền Trung, Miền Nam không thể tham dự trực tiếp và các trường hợp đặc biệt khác được sự đồng ý của BTC).
 • Website Hội thảo: http://www.khcn.vimaru.edu.vn/clscm2024.
5. THỂ LỆ BÀI VIẾT VÀ THAM GIA HỘI THẢO: 
 • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt, và/hoặc Tiếng Anh.
 • Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia: Bài viết được đánh máy vi tính theo font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 10pt trên khổ giấy A4 (Lề trái: 2,8 cm; Phải: 2,5cm; Trên: 3,0cm; Dưới: 2,5cm - được chia làm 02 cột) - Biểu mẫu Template của bài báo được đính kèm.
 • Địa chỉ email gửi bài viết: clscm2024@vimaru.edu.vn. Bài viết được chấp nhận sẽ trình bày tại hội thảo, sau đó được biên tập và đăng trên Kỷ yếu Hội thảo có ISBN và Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số đặc biệt mã số ISSN 1859-316X.
 • Thời hạn nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài ngày 15/8/2024.
 • Thời hạn tác giả nhận phản hồi về bài viết: trước ngày 25/9/2024.
 • Thời hạn nộp bài đã hoàn thiện: trước ngày 02/10/2024.
 • Thời hạn xác nhận và đóng phí tham dự Hội thảo: trước ngày 05/10/2024.
6. LỆ PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO: 
 • 1.000.000đ/bài viết
 • Lệ phí tham dự Hội thảo bao gồm: Chi phí phản biện bài viết, phí biên tập Kỷ yếu Hội thảo (bản mềm), tiệc trà (tea-break), tài liệu phục vụ tại hội thảo;
 • Các đại biểu của các đơn vị đồng tổ chức được hỗ trợ 50% phí tham dự.
7. THÔNG TIN LIÊN LẠC: 

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:
PGS.TS. Phạm Tâm Thành, Ban tổ chức Hội thảo (SĐT: 0904.922.923, email: phamtamthanh@vimaru.edu.vn).
Trân trọng./.