Skip to content Skip to navigation

Sáng chế - Sở hữu Trí tuệ

Tên sáng chế Tác giả Số đơn Chủ đơn Ngày nộp đơn Ngày chấp nhận đơn Số công bố Số bằng
Thiết bị mô phỏng tính dao động xoắn hệ trục chính điezen lai chân vịt tàu biển Đỗ Đức Lưu (VN); Cao Đức Hạnh (VN); Lại Huy Thiện (VN); Hoàng Văn Sĩ (VN) 1-2019-01620 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 29/03/2019 25/12/2019 34311
Thiết bị phối trộn diesel sinh học và dầu diesel, hệ thống và quy trình cung cấp nhiên liệu hỗn hợp cho đồng cơ nhờ sử dụng thiết bị này Nguyễn Hồng Phúc (VN) 1-2013-01574 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 22/05/2013 25/11/2014 19648