Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ (ICYREB 2017)

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ  (ICYREB) năm 2015, 2016 ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Quản lý, năm 2017, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai phối hợp các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học dành cho giảng viên trẻ (ICYREB2017) với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” vào ngày 30/10/2017 tại Thành phố Đà Nẵng. Đây là một diễn đàn khoa  học nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa  họctrẻ công bố và trình bày kết quả nghiên cứu của mình.
Nhà trường xin thông báo đến các nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi viết bài tham dự Hội thảo (nội dung chi tiết được đính kèm thông báo này).
Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Anh   
Địa chỉ nhận bài: theo thư mời, đồng thời gửi email qua địa chỉ Phòng KH-CN khcn@vimaru.edu.vn
Thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài tham dự (xem thông báo chi tiết đính kèm).
Nhận được thông báo này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để tham gia và viết bài cho Hội thảo./.