Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Liên hệ

  Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Văn phòng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Địa chỉ: P.206 A-B-C - Nhà A1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: +84 313829 111 Email: khcn.dhhh@vimaru.edu.vn/tckhcnhh@gmail.com  
 • Bài gửi đăng tiếng Anh (English Issue)

  INSTRUCTIONS TO AUTHORS 1. Types of Articles Research Articles should report the results of original research which should not have been previously published in any other journal. Articles are expected to contribute new information, not just to confirm previously published work. Review Articles can cover either narrow disciplinary subjects or broad issues requiring interdisciplinary discussion....
 • Bài gửi đăng tiếng Việt

  HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ I. BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC 1. Bài viết (Article): Bài viết phải có các phần (1) tên bài viết, tên của tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gởi thư, email và điện thoại); (2) tóm tắt bài viết bằng Việt và Anh khoảng 200-250 từ; (3) giới thiệu bài viết; (4) vật liệu và phương pháp nghiên cứu; (5) kết quả; (6) thảo...
 • Quy định viết bài bản tin

  Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau!
 • Quy trình xuất bản Tạp chí

  Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !

Pages