Skip to content Skip to navigation

Lưu Hoàng Minh

Lưu Hoàng Minh

Chức vụ: 
Giảng viên
Đơn vị: 
Khoa Điện - Điện tử
Học hàm: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Kỹ thuật Điện và điều khiển
Liên hệ: 
Khoa Điện - Điện tử, Tầng 8 Nhà A6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Kỹ thuật điện và điều khiển