Skip to content Skip to navigation

HĐBT Tạp chí tiếng Việt

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Chức danh trong Hội đồng biên tập

1.       

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Phó Hiệu trưởng

Công trình thủy

Tổng biên tập

2.       

ThS. Lê Kim Hoàn

Giám đốc NXB

Điện tàu thủy

Phó tổng biên tập

3.       

TS. Trần Thế Nam

Trưởng phòng KH-CN

Máy tàu biển

Ủy viên thường trực

4.       

PGS.TS. Phạm Xuân Dương

Hiệu trưởng

Máy tàu biển

Ủy viên

5.       

PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm

Chủ tịch Hội đồng trường

Tự động hóa

Ủy viên

6.       

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

Phó Hiệu trưởng

Khoa học HH

Ủy viên

7.       

PGS.TS. Đỗ Quang Khải

Phó CT Hội đồng trường

Trưởng Khoa Đóng tàu

Vỏ tàu thủy

Ủy viên

8.       

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng Khoa Hàng hải

Khoa học HH

Ủy viên

9.       

PGS.TS. Lê Văn Điểm

Trưởng Khoa Mày tàu biển

Máy tàu biển

Ủy viên

10.   

PGS.TS. Trần Anh Dũng

Trưởng Khoa Điện - ĐT

Điệu tàu thủy

Ủy viên

11.   

PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Viện trưởng viện Cơ khí

Máy tàu biển

Ủy viên

12.   

PGS.TS. Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa Công trình

Công trình thủy

Ủy viên

13.   

PGS.TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng khoa Kinh tế

Kinh tế VTB

Ủy viên

15.   

TS. Mai Khắc Thành

Trưởng khoa Quản trị - TC

Tài chính KT

Ủy viên

16.   

TS. Phạm Văn Minh

Trưởng khoa Cơ sở cơ bản

Toán học

Ủy viên

17.   

PGS.TS. Nguyễn Kim Phương

Viện trưởng Viện ĐTSĐH

Khoa h

Ủy viên

19.   

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Trưởng khoa Công nghệ TT

Công nghệ TT

Ủy viên

20.   

PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu

Viện trưởng viện NCKH&CNHH

Máy tàu biển

Ủy viên

21.   

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên, Phòng KH-CN

Công nghệ TT

Ủy viên, Thư ký