Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
1
Điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc không sử dụng cảm biến tốc độ trong điều kiện thời gian thực
Real-time control speed sensorless control of induction motor
PHẠM TÂM THÀNH, NGUYỄN HỒNG VÂN 3 SỐ 52 (11/2017)
2
Nghiên cứu đề xuất phương pháp lựa chọn enc ở các khu vực có dữ liệu chồng lấn trong công tác sản xuất hải đồ hàng hải điện tử tại Việt Nam
Proposing a method for enc selection in data overlapping areas on manufacturing enc in Vietnam
TRẦN VĂN LƯỢNG, LA THANH HẢI 5 SỐ 51 (08/2017)
3
Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đo đa kênh rung động trên tổ hợp diesel lai máy phát điện 110KW tại ĐHHH Việt Nam
Problems in making the multi-channel vibration measurement system on the D-G set 110KW in Vietnam Maritime University
ĐỖ ĐỨC LƯU, LẠI HUY THIỆN, HOÀNG VĂN SĨ, CAO ĐỨC HẠNH 5 SỐ 50 (04/2017)
4
Thử nghiệm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ diesel tàu thủy khi ứng dụng công nghệ hòa trộn HHO với nhiên liệu cấp cho động cơ
Experiment for evaluating the working ability and emission of marine diesels when mixing HHO with fuel oil
PHẠM XUÂN DƯƠNG, NGUYỄN HUY HÀO 4 SỐ 49 (01/2017)
5
Xây dựng mô hình chức năng hệ động lực chính diesel - vỏ tàu - chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tại các chế độ khai thác đặc biệt
Creating functional models of the main proppulsion plant diesel - hull - propeller of sea going general cargo ship in special operating regimes
ĐỖ ĐỨC LƯU, LƯƠNG CÔNG NHỚ 3 SỐ 48 (11/2016)
6
Ứng dụng mô hình bão hòa từ thông của động cơ không đồng bộ trong chế độ vận hành giới hạn dòng/áp
Saturated model application of induction motor in limited current/voltage operation
ĐINH ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 8 SỐ 52 (11/2017)
7
Một số khuyến nghị phòng ngừa cướp biển đối với các tàu hoạt động ở khu vực Đông Nam Á
Some recommendations to prevent piracy for ships in Southeast Asia
NGUYỄN KIM PHƯƠNG, LƯƠNG THỊ KIM DUNG, NGUYỄN THÀNH TRUNG 9 SỐ 51 (08/2017)
8
Điều khiển Rô bốt kiểu tay đôi sử dụng kỹ thuật trượt SMC
Control of Dual-arm robots using Sliding Mode technique
LÊ ANH TUẤN, ĐỖ ĐỨC LƯU 10 SỐ 50 (04/2017)
9
Mô phỏng rung động máy rô to tàu thủy
Vibration simulation on the marine rotor machinery
ĐỖ ĐỨC LƯU, LẠI HUY THIỆN, LƯU MINH HẢI, BÙI XUÂN QUỲNH 8 SỐ 49 (01/2017)
10
Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo nâng cao chất lượng hệ thống đo nồng độ khí dùng cảm biến bán dẫn dòng MQ
Application of artificial neural network to raise the measuring system quality of the gas concentration using MQ semiconductor sensor
TRẦN SINH BIÊN, TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN THANH VÂN 13 SỐ 52 (11/2017)
11
Tổng quan về sự cố tràn các chất nguy hiểm và độc hại trên biển - cơ sở pháp lý của Việt Nam
Overview of hns spill incidents at sea - legal basis of Vietnam
PHAN VĂN HƯNG, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, NGUYỄN THÀNH LÊ 14 SỐ 51 (08/2017)
12
Các giải pháp ngăn ngừa bám bẩn của sinh vật biển lên hệ thống ống, thiết bị và vỏ tàu thủy
The solutions for prevention of marine fouling to pipe line, equipment and hull of ship
NGUYỄN NGỌC HOÀNG, PHẠM VĂN VIỆT 15 SỐ 50 (04/2017)

Pages