Skip to content Skip to navigation

Nguyễn Duy Trường Giang

Nguyễn Duy Trường Giang

Chức vụ: 
Trưởng Bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Công nghệ Thông tin
Học vị: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Phân tích hệ thống - quản lý và xử lý thông tin
Liên hệ: 
Tầng 3 - Nhà A4- 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Lĩnh vực chuyên môn: 
Phân tích hệ thống - quản lý và xử lý thông tin