Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu điều chế, đặc trưng cấu trúc vật liệu Titan biến tính với sắt gắn trên nền diatomite và ứng dụng để phân huỷ quang xúc tác phẩm Acid yellow 2R trong môi trường nước