Skip to content Skip to navigation

Lò đốt rác Vimaru AT-10

Thông số kỹ thuật
- Công suất: 92 kW- 920 kW
- Sản lượng đốt dầu thải: 10 lít/ giờ-100 lít/ giờ
- Sản lượng rác đốt: 10 kg/giờ-50kg/giờ
- Nhiệt độ cháy trong lò: 850oC-1200oC
-Tiêu thụ dầu đốt mồi:  7-10 lít/ ngày
- Công suất điện tiêu thụ: 3 kW- 12 kW