Skip to content Skip to navigation

TAY CHUÔNG TRUYỀN LỆNH TCT1.01

Thông số kỹ thuật:
   - Dòng tiêu thụ vỉ mạch (In): 200mA.
   - Điện áp nguồn chính (Un): 24VDC
   - Điện áp nguồn dự phòng (Un): 24VDC (AC) ±5%
   - Đầu ra: 14 đầu ra collector hở 0,5A ở 24VDC kích hoạt cho đèn, 01 đầu ra relay 1A kích hoạt cho chuông.
   - Truyền thông: truyền thông giữa các trạm theo giao thức Modbus/dual RS485 (02 đường mạng RS485). Hệ thống trực tiếp sử dụng cáp 8 lõi.
   - Nhiệt độ: -20...65°C (lúc vận hành).
- Vi điều khiển: lọc nhiễu, watchdog timer
- Công suất: Tàu 3000 tấn; 6500 tấn; 11500 tấn