Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50

  THÔNG BÁO V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50 Thực hiện thông báo số 36/TB-ĐHKT-KHCN về việc tổ chức Hội thảo lần thứ 50 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 15 tháng 02 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 50 sẽ được tổ chức...
 • Kết luận cuộc họp giao ban về hoạt động KHCN 2/2014

  Nội dung của cuộc họp, nêu các vấn đề liên quan đến thực trạng Nghiên cứu khoa học hiện nay của nhà Trường. Sau khi nghe và tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia cuộc họp đồng chí TS. Lê Quốc tiến Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã có kết luận như sau: - Cần xác định đẩy mạnh NCKH để nuôi sống bản thân, tự tìm kiếm các nguồn nghiên cứu cho đơn vị. Tìm hiểu các chương trình khoa...
 • V/v đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NEPTUNE 2013

  Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013 của Trường Đại học Hàng hải; Căn cứ vào kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học vừa qua; Căn cứ vào Quy chế xét Giải thưởng NCKH “NEPTUNE” của trường. Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc xét tặng giải thưởng như sau: - Để công việc xét giải thưởng được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, đề nghị Thủ...
 • V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2013-2014

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: - Các đơn vị chủ động tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm học 2013-2014 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm danh sách tổng hợp của đơn vị, Phiếu đăng ký, Thuyết minh, dự toán kinh phí (BM.09-...
 • Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014

  THÔNG BÁO Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014 Thực hiện Công văn số 65/VPHH ký ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hiệp hội chủ tàu Việt Nam về việc tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 7 – Công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (VIETSHIP 2014). Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội từ 26 – 28 tháng 02 năm 2014 dưới sự phối hợp của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Hội viên Hiệp hội chủ tàu Việt Nam)...

Pages