Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Mời viết bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 77 (01/2024)

         Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in số 250/GP-BTTTT ngày 05/7/2023. Các lĩnh vực khoa học công bố trên Tạp chí bao gồm:
- Khoa học hàng hải;
- Cơ khí - Động lực;
- Đóng tàu - Công trình nổi;
- Điện - Điện tử - Tự động hóa;
- Xây dựng công trình thủy - Cảng biển;
- Bảo đảm an toàn hàng hải;
- Bảo vệ môi trường biển;
- Kinh tế hàng hải;
- Logistic và chuỗi cung ứng;
- Luật hàng hải;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực trên.
         Những bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét đạt tiêu chuẩn các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư:
- Từ 0 đến 0,75 điểm tại Hội đồng Ngành Giao thông vận tải;
- Từ 0 đến 0,5 điểm tại Hội đồng liên ngành Cơ khí - Động lực, ngành Luyện kim, ngành Cơ học và ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm.
        Để chuẩn bị xuất bản Tạp chí Số 77 (01/2024), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh thuộc các trường Đại học, Viện nghiên cứu tham gia viết và gửi bản thảo bài đăng cho Tạp chí với các lĩnh vực khoa học đã nêu trên.
        Tác giả vui lòng gửi bản thảo dạng Microsoft Word qua email Tạp chí jmst@vimaru.edu.vn. Thể lệ gửi bài, hướng dẫn trình bày bài báo được đăng tại website: http://www.khcn.vimaru.edu.vn/tap-chi-khcnhh.
Hạn gửi bài:  12/01/2024;
Dự kiến xuất bản:  30/01/2024.
        Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;
        Điện thoai: 02253.829111.
       Trân trọng./.