Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu Khoa học

Tên đề tài Mã số Đề tài Cấp đề tài Lĩnh vực nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài Tình trạng
Nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn xếp dỡ hàng phục vụ cho thuyền viên làm việc trên tàu ô tô – Pure Truck Car Carrier Cấp Trường ThS. Đào Quang Dân
Nghiên cứu, xây dựng chương trình giảng dạy Radar bằng thiết bị nghe nhìn Cấp Trường KS. Đặng Quang Việt
Nghiên cứu hướng dẫn quy trình đánh giá rủi ro cho các tàu biển của công ty VOSCO Cấp Trường ThS. Bùi Thanh Sơn
Xây dựng quy trình thực hiện công tác hải đồ phục vụ yêu cầu dẫn tàu an toàn và thanh tra nhà nước cảng biển Cấp Trường KS. Lại Thế Việt
Nghiên cứu xây dựng chương trình lập tuyến Hàng hải dự tính Cấp Trường ThS. Nguyễn Thái Dương
Nghiên cứu, xây dựng bộ Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc giảng dạy môn học khí tượng hải dương Cấp Trường ThS. Trần Trung
Xây dựng phần mềm đánh giá an toàn tàu dầu phục vụ công tác huấn luận Cấp Trường ThS. Trần Quốc Chuẩn
Nghiên cứu đề xuất hiệu chỉnh chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Điều khiển tàu biển giai đoạn 2011-2015 Cấp Trường TS. Đinh Xuân Mạnh
Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý nước Ballast cho các tàu Cấp Trường ThS. Bùi Thanh Huân
Nghiên cứu xây dựng quy trình Xếp dỡ hàng rời phục vụ cho thuyền viên Việt Nam trên đội tàu thuộc công ty NISHO Cấp Trường ThS. Quách Thanh Chung

Pages