Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • [THÔNG BÁO] Kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

           Thực hiện thủ tục xét bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2022 đối với nhà giáo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức họp xét và tiến hành bỏ phiếu bổ nhiệm vào ngày 01/12/2022, tại Phòng họp 2.1, Nhà A1, Trường Đại học Hàng...
 • [THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

           Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2022-2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ đã tiến hành tổng hợp đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2022-2023 và trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022

           Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường việc triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh (giai đoạn 2023-2025) .         Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học thuộc đơn vị mình tiến hành đăng ký theo hướng dẫn tại Quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động...
 • Thư mời viết bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 72 (11/2022)

  Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in số 1350/GP-BTTTT ngày 30/7/2012. Các lĩnh vực khoa học công bố trên Tạp chí bao gồm: Khoa học hàng hải; Cơ khí - Động lực; Đóng tàu - Công trình nổi; Điện - Điện tử - Tự động hóa; Xây dựng công trình thủy - Cảng biển; Bảo đảm an toàn hàng hải; Bảo vệ môi trường biển...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đăng ký xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm 2022

           Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2022-2023 của Nhà trường; Căn cứ kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2021-2022; Căn cứ Thể lệ xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” (gọi tắt là giải thưởng NEPTUNE) của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc triển khai đăng ký xét tặng Giải thưởng như sau:  ...

Pages