Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quyết định V/v Ban hành Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 824/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 29/04/2016
Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo (Turnitin) Tải về 2257/QĐ-ĐHHHVN 03/09/2015

Pages