Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
13
Tính toán mô phỏng tác động của dòng chảy đến quỹ đạo chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng
Calculation and simulation the impact of tidal streams to motion orbit of the ship on Hai Phong channel
LƯƠNG CÔNG NHỚ , PHẠM KỲ QUANG, VŨ VĂN DUY, BÙI VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN CANG 14 SỐ 49 (01/2017)
14
Xây dựng mô hình toán mô phỏng giám sát hoạt động của me 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn
Creating mathematical models for operation monitoring of main engine 6S46MC-C7 on the general cargo ship 34000 DWT
ĐỖ ĐỨC LƯU, NGUYỄN BIÊN THÙY, LÊ VĂN VANG 13 SỐ 48 (11/2016)
15
Phân tích động lực học cần trục container khi coi container là vật rắn chuyển động song phẳng
Dynamics analysis of container cranes considering container as a planar movement rigid body
PHẠM VĂN TRIỆU, HOÀNG MẠNH CƯỜNG, LÊ ANH TUẤN 19 SỐ 52 (11/2017)
16
Ứng dụng Labview trong hệ thống tự động giám sát nồng độ khí
An application of Labview software to the gas concentration monitoring system
VƯƠNG ĐỨC PHÚC 19 SỐ 51 (08/2017)
17
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy
Research, design autopilot system
ĐINH ANH TUẤN 19 SỐ 50 (04/2017)
18
Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phàn mềm Delphi
Developing a Delphi-based program to compute the V-belt drive system
ĐÀO NGỌC BIÊN 18 SỐ 49 (01/2017)
19
Phân tích và thiết kế bộ điều khiển cho mô hình máy bay trực thăng hai bậc tự do bằng phương pháp bền vững tổng hợp µ
Analysis and design of heli-2-dof control system via µ synthesis robust control method
ĐẶNG XUÂN KIÊN, NGUYỄN TRƯỜNG PHI 24 SỐ 52 (11/2017)
20
Phương pháp đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha hệ anten thẳng
A method for distorted assessment of pattern of linear array antennas with quantized phase shift
TRẦN XUÂN VIỆT 24 SỐ 51 (08/2017)
21
Điều khiển thích nghi chuyển động tàu thủy cao tốc
Adaptive motion control of high-speed ship
NGUYỄN HỮU QUYỀN, NGUYỄN KHẮC KHIÊM, TRẦN ANH DŨNG 23 SỐ 50 (04/2017)
22
Giải pháp đồng bộ tín hiệu định vị trong bộ thu GPS dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm
An efficient method of signal synchronization in GPS receivers based on software defined radio
PHẠM VIỆT HƯNG 22 SỐ 49 (01/2017)
23
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MDSolids giải một số dạng bài toán dầm siêu tĩnh bằng phương pháp lực
Research that applies the MDSolids software to solve some types indeterminatebeam problem by force method
TRẦN NGỌC HẢI 28 SỐ 52 (11/2017)
24
Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ
Dynamic stability improvement of electric power system based on fuzzy logic power system stabilizer
NGUYỄN KHẮC KHIÊM, HOÀNG ĐỨC TUẤN, ĐINH ANH TUẤN 33 SỐ 51 (08/2017)

Pages