Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
13
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy
Research, design autopilot system
ĐINH ANH TUẤN 19 SỐ 50 (04/2017)
14
Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phàn mềm Delphi
Developing a Delphi-based program to compute the V-belt drive system
ĐÀO NGỌC BIÊN 18 SỐ 49 (01/2017)
15
Phương pháp đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha hệ anten thẳng
A method for distorted assessment of pattern of linear array antennas with quantized phase shift
TRẦN XUÂN VIỆT 24 SỐ 51 (08/2017)
16
Điều khiển thích nghi chuyển động tàu thủy cao tốc
Adaptive motion control of high-speed ship
NGUYỄN HỮU QUYỀN, NGUYỄN KHẮC KHIÊM, TRẦN ANH DŨNG 23 SỐ 50 (04/2017)
17
Giải pháp đồng bộ tín hiệu định vị trong bộ thu GPS dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm
An efficient method of signal synchronization in GPS receivers based on software defined radio
PHẠM VIỆT HƯNG 22 SỐ 49 (01/2017)
18
Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ
Dynamic stability improvement of electric power system based on fuzzy logic power system stabilizer
NGUYỄN KHẮC KHIÊM, HOÀNG ĐỨC TUẤN, ĐINH ANH TUẤN 33 SỐ 51 (08/2017)
19
Mô hình hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy
Modelof full automatic control system for marine electrical power station
HOÀNG ĐỨC TUẤN, ĐINH ANH TUẤN, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 29 SỐ 51 (08/2017)
20
Điều khiển phi tuyến thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp cho hệ thống phát điện sức gió
Nonlinear control for supercapacitor energy storage system integrated with wind turbine
PHẠM TUẤN ANH, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 29 SỐ 50 (04/2017)
21
Giới thiệu hệ thống ICCS trên tàu thủy
An introduction to ICCS on ships
VƯƠNG ĐỨC PHÚC 27 SỐ 49 (01/2017)
22
Thiết kế bộ điều khiển adaptive backstepping cho truyền động điện không đồng bộ có bão hòa từ thông
Adaptive backstepping controller design for saturated induction motor drives
ĐINH ANH TUẤN 39 SỐ 51 (08/2017)
23
Sử dụng phụ gia nhiên liệu nano là giải pháp để giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ diesel tàu thủy
Using fuel additives nano is a solution to reduce fuel consumption for marine diesel engine
LÊ TRÍ HIẾU, ĐẶNG KHÁNH NGỌC, PHẠM VĂN VIỆT 35 SỐ 50 (04/2017)
24
Đo và xử lý tín hiệu âm thanh tàu thủy dùng công nghệ NI
Measurement and analysis of sound levels on ships using National Instruments technologies
ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 32 SỐ 49 (01/2017)

Pages