Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
13
Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo nâng cao chất lượng hệ thống đo nồng độ khí dùng cảm biến bán dẫn dòng MQ
Application of artificial neural network to raise the measuring system quality of the gas concentration using MQ semiconductor sensor
TRẦN SINH BIÊN, TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN THANH VÂN 13 SỐ 52 (11/2017)
14
Tổng quan về sự cố tràn các chất nguy hiểm và độc hại trên biển - cơ sở pháp lý của Việt Nam
Overview of hns spill incidents at sea - legal basis of Vietnam
PHAN VĂN HƯNG, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, NGUYỄN THÀNH LÊ 14 SỐ 51 (08/2017)
15
Các giải pháp ngăn ngừa bám bẩn của sinh vật biển lên hệ thống ống, thiết bị và vỏ tàu thủy
The solutions for prevention of marine fouling to pipe line, equipment and hull of ship
NGUYỄN NGỌC HOÀNG, PHẠM VĂN VIỆT 15 SỐ 50 (04/2017)
16
Tính toán mô phỏng tác động của dòng chảy đến quỹ đạo chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng
Calculation and simulation the impact of tidal streams to motion orbit of the ship on Hai Phong channel
LƯƠNG CÔNG NHỚ , PHẠM KỲ QUANG, VŨ VĂN DUY, BÙI VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN CANG 14 SỐ 49 (01/2017)
17
Xây dựng mô hình toán mô phỏng giám sát hoạt động của me 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn
Creating mathematical models for operation monitoring of main engine 6S46MC-C7 on the general cargo ship 34000 DWT
ĐỖ ĐỨC LƯU, NGUYỄN BIÊN THÙY, LÊ VĂN VANG 13 SỐ 48 (11/2016)
18
Vấn đề sử dụng nhiên liệu nặng chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp cho động cơ tàu thủy
Problems of using ultra low sulfur residual fuel for marine engines
LƯU QUANG HIỆU 21 SỐ 54 (04/2018)
19
Phân tích động lực học cần trục container khi coi container là vật rắn chuyển động song phẳng
Dynamics analysis of container cranes considering container as a planar movement rigid body
PHẠM VĂN TRIỆU, HOÀNG MẠNH CƯỜNG, LÊ ANH TUẤN 19 SỐ 52 (11/2017)
20
Ứng dụng Labview trong hệ thống tự động giám sát nồng độ khí
An application of Labview software to the gas concentration monitoring system
VƯƠNG ĐỨC PHÚC 19 SỐ 51 (08/2017)
21
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy
Research, design autopilot system
ĐINH ANH TUẤN 19 SỐ 50 (04/2017)
22
Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phàn mềm Delphi
Developing a Delphi-based program to compute the V-belt drive system
ĐÀO NGỌC BIÊN 18 SỐ 49 (01/2017)
23
Lập tuyến đường tránh va cho tàu biển áp dụng thuật toán Floyd
Collision-avoiding route by applying Floyd algorithm
ĐINH GIA HUY, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, PHAN VĂN HƯNG 25 SỐ 54 (04/2018)
24
Phân tích và thiết kế bộ điều khiển cho mô hình máy bay trực thăng hai bậc tự do bằng phương pháp bền vững tổng hợp µ
Analysis and design of heli-2-dof control system via µ synthesis robust control method
ĐẶNG XUÂN KIÊN, NGUYỄN TRƯỜNG PHI 24 SỐ 52 (11/2017)

Pages