Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
85
Đánh giá độ chính xác của thiết bị đo và phân tích âm thanh VMU-SLM. 01
Evaluating the accuracy of sound level meter VMU-SLM01
ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC 81 SỐ 51 (08/2017)
86
Nghiên cứu xử lý thành phần hữu cơ trong nước thải đô thị bằng công nghệ màng lọc MBR (membrane bioreactor)
Application of membrane bioreactor (MBR) technology for organic matter treatment in urban wastewater
NGUYỄN MINH KỲ, TRẦN THỊ TUYẾT NHI, NGUYỄN HOÀNG LÂM 79 SỐ 50 (04/2017)
87
Sự cần thiết xây dựng kế hoạch tổng thể phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (OPRE) trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam
Neccessity to establish an overall plan to prevent and response to environmental incidents (OPRE) in maritime for Vietnam
TRẦN ANH TUẤN, BÙI ĐÌNH HOÀN, PHẠM THỊ DƯƠNG 78 SỐ 49 (01/2017)
88
Ứng dụng lý thuyết bất định trong dự báo nhu cầu hàng hóa: áp dụng tại doanh nghiệp cung ứng vật tư thiết bị hàng hải
Application of uncertainty theory in forecasting customer demand: the case of maritime spare parts supplying company
NGUYỄN MINH ĐỨC, VŨ LÊ HUY 91 SỐ 54 (04/2018)
89
Thực trạng cơ cấu đội tàu Vinanlines giai đoạn 2006 - 2016
Structure of Vinalines fleet during period from 2006 to 2016
NGUYỄN CẢNH HẢI 79 SỐ 52 (11/2017)
90
Điều khiển thích nghi bền vững tay máy đôi
Robust adaptive control of dual-arm manipulators
LÊ ANH TUẤN, ĐỖ ĐỨC LƯU 85 SỐ 51 (08/2017)
91
Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời dây tàu thủy
Research to design a tension automatic control system for ship mooring winches
PHẠM HỮU TÂN, NGUYỄN TRÍ MINH 84 SỐ 50 (04/2017)
92
Nghiên cứu dựng cảnh 3D vùng nước cảng biển khu vực Vũng Tàu trên hệ thống mô phỏng buồng lái NTpro 50
Building 3D scene of Vung Tau port area using model wizard software
TRẦN VĂN LƯỢNG, LA THANH HẢI 82 SỐ 49 (01/2017)
93
Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học
Discussing the philosophy of education and building the philosophy of creative education - humanity - for learners
TRẦN VIỆT DŨNG 85 SỐ 52 (11/2017)
94
Nâng cao chất lượng hệ thống định vị động tàu dịch vụ dưới tác động không mong muốn với giải thuật Fuzzy Takagi-sugeno
Enhancing quality of the dynamic positioning system for supply vessel under unexpected impact based on Fuzzy Takagi-sugeno algorithm
ĐỖ VIỆT DŨNG, ĐẶNG XUÂN KIÊN, HỒ LÊ ANH HOÀNG 92 SỐ 51 (08/2017)
95
Dự báo ngắn hạn sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2017
Short-term forecasting of cargo throughput at the harbors of Haiphong Port Joint Stock Company for year 2017
NGUYỄN HỒNG VÂN, BÙI HẢI ĐĂNG 90 SỐ 50 (04/2017)
96
Đánh giá năng lực logistics của việt nam thông qua chỉ số logistics performance index (LPI)
Assessing vietnam logistics capacity through logistics performance index (LPI)
NGUYỄN THỊ LÊ HẰNG 87 SỐ 49 (01/2017)

Pages