Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
25
Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công thép SUS304 bằng máy tiện CNC
Study of effect of technological parameters on the surface roughness when machining SUS304 steel parts by using CNC lathe
NGUYỄN TIẾN DŨNG 45 SỐ 51 (08/2017)
26
Nghiên cứu quá trình tạo cặn trong buồng cháy động cơ
Investigating deposit formation in combustion chamber of diesel engines
PHẠM VĂN VIỆT, LƯƠNG CÔNG NHỚ , NGUYỄN LAN HƯƠNG 39 SỐ 50 (04/2017)
27
Xây dựng thuật toán điều khiển cho thiết bị lọc sóng hài tích cực
Building control algorithms for active harmonic filter
ĐOÀN HỮU KHÁNH, HOÀNG ĐỨC TUẤN 37 SỐ 49 (01/2017)
28
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố ở chế độ tải thấp trên động cơ thế hệ mới ME-B hãng Man B&W
Causes and proposed remedies for the troubles on the new type ME-B of man B&W engine at low load operationmode
NGUYỄN TRÍ MINH, CAO VĂN BÍNH, MAI THẾ TRỌNG 43 SỐ 50 (04/2017)
29
Đảm bảo các yêu cầu của công ước quốc tế về nước dằn và cặn lắng tàu biển dưới góc độ nhà thiết kế
Ensuring the requirements according to the international convention for the control and management of ships’ ballast water and sediments with designers’ perspective
TRẦN NGỌC TÚ, TRẦN TUẤN THÀNH 43 SỐ 49 (01/2017)
30
Xác định cực trị hàm phi tuyến bằng Mathematica, ứng dụng xác định chế độ cắt tối ưu trong gia công thực nghiệm phay thép hợp kim
Determining the extreme value of a nonlinear function by Mathematica, the applications determine optimization cutting conditions in experimental processing of alloy steel milling
TRẦN NGỌC HẢI 49 SỐ 51 (08/2017)
31
Vấn đề độ tin cậy khai thác của kết cấu các công trình bến cảng
To question the reliability of building structures port
PHẠM VĂN THỨ, TRỊNH THANH KIÊN 48 SỐ 50 (04/2017)
32
Nghiên cứu tương tác giữa tàu với tàu phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải trong luồng hẹp
Research on the ship-ship interaction supporting to aids to navigation in narrow channels
TRẦN KHÁNH TOÀN 47 SỐ 49 (01/2017)
33
Ảnh hưởng các yếu tố tới thành phần khí hydro trong quá trình thấm cacbon
Influence of factors on the composition of hydrogen in the carburizing process
NGUYỄN DƯƠNG NAM, TRẦN THỊ XUÂN 54 SỐ 51 (08/2017)
34
Nghiên cứu tác động tổng hợp của gió và dòng chảy đến tàu thủy tại cảng xăng dầu Cù Lao Tào - Vũng Tàu
Research on the combined wind - tidal stream to the ship in Cu lao Tao - Vung Tau petroleum port
PHẠM KỲ QUANG, VŨ VĂN DUY, NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG, PHẠM NGUYÊN ĐĂNG KHOA, NGUYỄN THÀNH NHẬT LAI 52 SỐ 50 (04/2017)
35
Ảnh hưởng của nền đất yếu đến quá trình tính toán thiết kế và khai thác sử dụng công trình bến bệ cọc cao
The efects of soft soil to the designing and operating process of open-type wharf
NGUYỄN VĂN NGỌC 51 SỐ 49 (01/2017)
36
Chế tạo vỏ động cơ phóng tên lửa phòng không tầm thấp bằng thép hợp kim đặc biệt
Fabrication of outer shell of rocket engine from special alloy steel used in low-range surface-to-air missiles
NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG, LÊ ANH QUANG, NGUYỄN TIẾN TÀI, TRẦN NHƯ BIÊN, PHÙNG TUẤN ANH 58 SỐ 51 (08/2017)

Pages