Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
25
Phương pháp đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha hệ anten thẳng
A method for distorted assessment of pattern of linear array antennas with quantized phase shift
TRẦN XUÂN VIỆT 24 SỐ 51 (08/2017)
26
Điều khiển thích nghi chuyển động tàu thủy cao tốc
Adaptive motion control of high-speed ship
NGUYỄN HỮU QUYỀN, NGUYỄN KHẮC KHIÊM, TRẦN ANH DŨNG 23 SỐ 50 (04/2017)
27
Giải pháp đồng bộ tín hiệu định vị trong bộ thu GPS dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm
An efficient method of signal synchronization in GPS receivers based on software defined radio
PHẠM VIỆT HƯNG 22 SỐ 49 (01/2017)
28
Đánh giá phương pháp đốt dầu tại chỗ để đề xuất áp dụng trong ứng phó tràn dầu trên các vùng biển Việt Nam
Assessment of in-situ burning method to ropose applying in oil spill response in Vietnam waters
HOÀNG XUÂN BẰNG 29 SỐ 54 (04/2018)
29
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MDSolids giải một số dạng bài toán dầm siêu tĩnh bằng phương pháp lực
Research that applies the MDSolids software to solve some types indeterminatebeam problem by force method
TRẦN NGỌC HẢI 28 SỐ 52 (11/2017)
30
Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ
Dynamic stability improvement of electric power system based on fuzzy logic power system stabilizer
NGUYỄN KHẮC KHIÊM, HOÀNG ĐỨC TUẤN, ĐINH ANH TUẤN 33 SỐ 51 (08/2017)
31
Mô hình hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy
Modelof full automatic control system for marine electrical power station
HOÀNG ĐỨC TUẤN, ĐINH ANH TUẤN, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 29 SỐ 51 (08/2017)
32
Điều khiển phi tuyến thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp cho hệ thống phát điện sức gió
Nonlinear control for supercapacitor energy storage system integrated with wind turbine
PHẠM TUẤN ANH, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 29 SỐ 50 (04/2017)
33
Giới thiệu hệ thống ICCS trên tàu thủy
An introduction to ICCS on ships
VƯƠNG ĐỨC PHÚC 27 SỐ 49 (01/2017)
34
Mô phỏng tiến trình xếp dỡ hàng trên tàu hàng rời phục vụ đào tạo và huấn luyện hàng hải
The simulation of cargo handling process on bulk carriers for maritime education and training
TỪ MẠNH CHIẾN, NGUYỄN CÔNG VỊNH, NGUYỄN KIM PHƯƠNG 34 SỐ 54 (04/2018)
35
Nghiên cứu sự thay đổi tổ chức, cơ tính vùng haz của mối hàn thép cacbon ở các chiều dày khác nhau trong kết cấu tàu thủy
Investigation the change of microstructures and properties in haz of carbon steel welds in the diffrent thickness shipbuiding structures
LÊ THỊ NHUNG, BÙI SỸ HOÀNG, NGÔ XUÂN HÙNG, PHẠM MAI KHÁNH 33 SỐ 52 (11/2017)
36
Thiết kế bộ điều khiển adaptive backstepping cho truyền động điện không đồng bộ có bão hòa từ thông
Adaptive backstepping controller design for saturated induction motor drives
ĐINH ANH TUẤN 39 SỐ 51 (08/2017)

Pages