Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢN



Danh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
37
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố ở chế độ tải thấp trên động cơ thế hệ mới ME-B hãng Man B&W
Causes and proposed remedies for the troubles on the new type ME-B of man B&W engine at low load operationmode
NGUYỄN TRÍ MINH, CAO VĂN BÍNH, MAI THẾ TRỌNG 43 SỐ 50 (04/2017)
38
Đảm bảo các yêu cầu của công ước quốc tế về nước dằn và cặn lắng tàu biển dưới góc độ nhà thiết kế
Ensuring the requirements according to the international convention for the control and management of ships’ ballast water and sediments with designers’ perspective
TRẦN NGỌC TÚ, TRẦN TUẤN THÀNH 43 SỐ 49 (01/2017)
39
Giải pháp kết cấu mới đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng
The new structural solution for rubble mound breakwater
NGUYỄN VĂN NGỌC 46 SỐ 52 (11/2017)
40
Xác định cực trị hàm phi tuyến bằng Mathematica, ứng dụng xác định chế độ cắt tối ưu trong gia công thực nghiệm phay thép hợp kim
Determining the extreme value of a nonlinear function by Mathematica, the applications determine optimization cutting conditions in experimental processing of alloy steel milling
TRẦN NGỌC HẢI 49 SỐ 51 (08/2017)
41
Vấn đề độ tin cậy khai thác của kết cấu các công trình bến cảng
To question the reliability of building structures port
PHẠM VĂN THỨ, TRỊNH THANH KIÊN 48 SỐ 50 (04/2017)
42
Nghiên cứu tương tác giữa tàu với tàu phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải trong luồng hẹp
Research on the ship-ship interaction supporting to aids to navigation in narrow channels
TRẦN KHÁNH TOÀN 47 SỐ 49 (01/2017)
43
Nghiên cứu tác động của hệ thống chân vịt chính tàu thủy lên kết cấu đáy khu nước trước bến
Research on impacts of the main propeller of ship to the bed structure in front of quay wall
NGUYỄN THANH SƠN 50 SỐ 52 (11/2017)
44
Ảnh hưởng các yếu tố tới thành phần khí hydro trong quá trình thấm cacbon
Influence of factors on the composition of hydrogen in the carburizing process
NGUYỄN DƯƠNG NAM, TRẦN THỊ XUÂN 54 SỐ 51 (08/2017)
45
Nghiên cứu tác động tổng hợp của gió và dòng chảy đến tàu thủy tại cảng xăng dầu Cù Lao Tào - Vũng Tàu
Research on the combined wind - tidal stream to the ship in Cu lao Tao - Vung Tau petroleum port
PHẠM KỲ QUANG, VŨ VĂN DUY, NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG, PHẠM NGUYÊN ĐĂNG KHOA, NGUYỄN THÀNH NHẬT LAI 52 SỐ 50 (04/2017)
46
Ảnh hưởng của nền đất yếu đến quá trình tính toán thiết kế và khai thác sử dụng công trình bến bệ cọc cao
The efects of soft soil to the designing and operating process of open-type wharf
NGUYỄN VĂN NGỌC 51 SỐ 49 (01/2017)
47
Sử dụng bã thải thạch cao của nhà máy DAP Đình Vũ để gia cố nền đất trong xây dựng đường giao thông
Using of gypsum of DAP Dinhvu company for soil stabilization in road construction
TRẦN LONG GIANG 54 SỐ 52 (11/2017)
48
Chế tạo vỏ động cơ phóng tên lửa phòng không tầm thấp bằng thép hợp kim đặc biệt
Fabrication of outer shell of rocket engine from special alloy steel used in low-range surface-to-air missiles
NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG, LÊ ANH QUANG, NGUYỄN TIẾN TÀI, TRẦN NHƯ BIÊN, PHÙNG TUẤN ANH 58 SỐ 51 (08/2017)

Pages