Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
37
Sử dụng phụ gia nhiên liệu nano là giải pháp để giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ diesel tàu thủy
Using fuel additives nano is a solution to reduce fuel consumption for marine diesel engine
LÊ TRÍ HIẾU, ĐẶNG KHÁNH NGỌC, PHẠM VĂN VIỆT 35 SỐ 50 (04/2017)
38
Đo và xử lý tín hiệu âm thanh tàu thủy dùng công nghệ NI
Measurement and analysis of sound levels on ships using National Instruments technologies
ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 32 SỐ 49 (01/2017)
39
Nghiên cứu giải pháp kết cấu mới cho đập bê tông trọng lực nhằm giảm hiện tượng tập trung ứng suất trong thời kỳ khai thác
Researching new type structures of concrete gravity dam for reducing stress concentration during working time
NGUYỄN HOÀNG 39 SỐ 54 (04/2018)
40
Nghiên cứu mô phỏng quá trình thấm cacbon bằng phần mềm Sysweld
Study on carburizing process simulation by Sysweld software
TRẦN THỊ XUÂN, NGÔ XUÂN HÙNG, NGUYỄN DƯƠNG NAM 37 SỐ 52 (11/2017)
41
Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công thép SUS304 bằng máy tiện CNC
Study of effect of technological parameters on the surface roughness when machining SUS304 steel parts by using CNC lathe
NGUYỄN TIẾN DŨNG 45 SỐ 51 (08/2017)
42
Nghiên cứu quá trình tạo cặn trong buồng cháy động cơ
Investigating deposit formation in combustion chamber of diesel engines
PHẠM VĂN VIỆT, LƯƠNG CÔNG NHỚ , NGUYỄN LAN HƯƠNG 39 SỐ 50 (04/2017)
43
Xây dựng thuật toán điều khiển cho thiết bị lọc sóng hài tích cực
Building control algorithms for active harmonic filter
ĐOÀN HỮU KHÁNH, HOÀNG ĐỨC TUẤN 37 SỐ 49 (01/2017)
44
Nghiên cứu đề xuất bổ sung tiêu chí nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường trong thông tư 26/2016/TT-BTNMT áp dụng cho các vùng biển có hoạt động hàng hải
A study on proposing additional criteria of environmental pollution risk in the circulation no. 26/2016/TT-BTNMT on maritime areas
LÊ THỊ HƯƠNG GIANG, NGUYỄN THỊ THẾ NGUYÊN 43 SỐ 54 (04/2018)
45
Đánh giá chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Bắ́c Việt Nam, 2016
Quality assessment of coastal waters in the Northern part of Vietnam, 2016
LÊ VĂN NAM, DƯƠNG THANH NGHỊ, NGUYỄN XUÂN SANG 41 SỐ 52 (11/2017)
46
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố ở chế độ tải thấp trên động cơ thế hệ mới ME-B hãng Man B&W
Causes and proposed remedies for the troubles on the new type ME-B of man B&W engine at low load operationmode
NGUYỄN TRÍ MINH, CAO VĂN BÍNH, MAI THẾ TRỌNG 43 SỐ 50 (04/2017)
47
Đảm bảo các yêu cầu của công ước quốc tế về nước dằn và cặn lắng tàu biển dưới góc độ nhà thiết kế
Ensuring the requirements according to the international convention for the control and management of ships’ ballast water and sediments with designers’ perspective
TRẦN NGỌC TÚ, TRẦN TUẤN THÀNH 43 SỐ 49 (01/2017)
48
Nghiên cứu và đề xuất phương pháp thiết kế và tính toán chập tiêu trên luồng
Study and propose for design and calculation methods of leading lights on the navigation channel
NGUYỄN TRỌNG KHUÊ 49 SỐ 54 (04/2018)

Pages