Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
97
Xây dựng hệ thống mô phỏng 3D động học tàu thủy
Buiding 3D simulation system of the dynamics of a marine ship
ĐOÀN HỮU KHÁNH, PHẠM MINH THẢO, NGUYỄN VĂN HÙNG, ĐÀO XUÂN TÙNG, NGUYỄN CAO SƠN 96 SỐ 51 (08/2017)
98
Mối quan hệ giữa năng lực tài chính và hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam - ứng dụng của mô hình đường bao sản xuất ngẫu nhiên
The relationship between financial ability and technical efficiency of Vietnam seaport enterprises - an application of stochastic frontier approach
NGUYỄN HỒNG VÂN, HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN 93 SỐ 50 (04/2017)
99
Hợp lý hóa cơ cấu đội tàu container của Vinalines
Restructuring Vinalines container fleet
NGUYỄN CẢNH HẢI 91 SỐ 49 (01/2017)
100
Về một số thuật ngữ trong đóng tàu và hàng hải
On some technical terms in shipbuilding and marine
PHAN VĂN KHÔI 101 SỐ 51 (08/2017)
101
Khái niệm hạnh phúc và những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc
Concept of happiness and factors affecting the happiness
TRẦN VIỆT DŨNG 99 SỐ 50 (04/2017)
102
Quan điểm của giảng viên về việc ứng dụng phương pháp học tập kết hợp trong giảng dạy Tiếng Anh tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Teachers’ perceptions of the implementation of blended-learning approach in english language teaching in Vietnam Maritime University
LƯU THỊ QUỲNH HƯƠNG 98 SỐ 49 (01/2017)
103
Tổng hợp thông tin thời tiết để dự đoán sự trôi dạt của vật thể trong tìm kiếm cứu nạn
Summary of weather information for forecasting object drift at sea in the search and rescure operation
PHẠM NGỌC HÀ, NGUYỄN MINH ĐỨC 105 SỐ 51 (08/2017)
104
Xây dựng quy trình phản biện báo trực tuyến cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải
Constructing an online submission and peer-review system for the journal of Marine Science and Technology
PHẠM XUÂN DƯƠNG, ĐỖ ĐỨC LƯU, TRẦN LONG GIANG, VŨ HUY THẮNG 104 SỐ 49 (01/2017)
105
Ứng dụng công nghệ báo hiệu hàng hải ảo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam
Application of virtual aid to navigation technology for the maritime safety in Vietnam
LÊ QUỐC TIẾN 110 SỐ 51 (08/2017)
106
Đề xuất phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá an toàn giao thông thủy tại vịnh Gành Rái - Vũng Tàu
Propose on researching and establishing methods a waterway safet assessment model for Ganh Rai - Vung Tau water area
LÊ VĂN THỨC 116 SỐ 51 (08/2017)
107
Xu hướng logistics dưới tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0
Logistics trend under the impact of Industry revolution 4.0
BÙI BÁ KHIÊM 122 SỐ 51 (08/2017)
108
Một số tiêu chí cơ bản đánh giá phát triển logistics xanh các công ty logistics ở Việt Nam
Suggestions of several indicators on green logistics development assessment for logistics enterprises in Vietnam
VƯƠNG THU GIANG 127 SỐ 51 (08/2017)

Pages