Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
61
Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình ảnh
Coffee bean grading system based on the image processing
ĐẶNG XUÂN KIÊN, PHẠM TÂM THÀNH, NGUYỄN MINH TOÀN 70 SỐ 50 (04/2017)
62
Xác định vị trí tàu sử dụng đường vị trí thiên văn
Finding of ship position using line of position in celestial navigation
NGUYỄN VĂN SƯỚNG 69 SỐ 49 (01/2017)
63
Bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc trong việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu
Compulsory liability insurance in the compensation for ships’ oil pollution damage
PHẠM VĂN TÂN, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, NGUYỄN THÀNH LÊ 72 SỐ 52 (11/2017)
64
Đề xuất một số biện pháp bảo vệ trụ cầu tránh va chạm với phương tiện thủy
Proposals of bridge piers’ protection against vessel collision
TRẦN ĐỨC PHÚ 75 SỐ 51 (08/2017)
65
Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình ảnh
Coffee bean grading system based on the image processing
LÊ XUÂN VIỆT, NGUYỄN MINH ĐỨC 75 SỐ 50 (04/2017)
66
Đánh giá nguy cơ tràn dầu và nâng cao khả năng ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Việt Nam
Risk assessment of oil spill and improving capacity of oil spill response around Vietnamese sea
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, PHAN VĂN HƯNG 73 SỐ 49 (01/2017)
67
Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Actuality of natural resources in Hai An district, Hai Phong city
TRẦN HỮU LONG 75 SỐ 52 (11/2017)
68
Đánh giá độ chính xác của thiết bị đo và phân tích âm thanh VMU-SLM. 01
Evaluating the accuracy of sound level meter VMU-SLM01
ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC 81 SỐ 51 (08/2017)
69
Nghiên cứu xử lý thành phần hữu cơ trong nước thải đô thị bằng công nghệ màng lọc MBR (membrane bioreactor)
Application of membrane bioreactor (MBR) technology for organic matter treatment in urban wastewater
NGUYỄN MINH KỲ, TRẦN THỊ TUYẾT NHI, NGUYỄN HOÀNG LÂM 79 SỐ 50 (04/2017)
70
Sự cần thiết xây dựng kế hoạch tổng thể phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (OPRE) trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam
Neccessity to establish an overall plan to prevent and response to environmental incidents (OPRE) in maritime for Vietnam
TRẦN ANH TUẤN, BÙI ĐÌNH HOÀN, PHẠM THỊ DƯƠNG 78 SỐ 49 (01/2017)
71
Thực trạng cơ cấu đội tàu Vinanlines giai đoạn 2006 - 2016
Structure of Vinalines fleet during period from 2006 to 2016
NGUYỄN CẢNH HẢI 79 SỐ 52 (11/2017)
72
Điều khiển thích nghi bền vững tay máy đôi
Robust adaptive control of dual-arm manipulators
LÊ ANH TUẤN, ĐỖ ĐỨC LƯU 85 SỐ 51 (08/2017)

Pages